Rezerwując wakacje w naszym biurze  możesz być pewien, że za wyjazd zapłacisz najniższą cenę na polskim rynku.
   Gwarantujemy, że w żadnym innym biurze podróży nie znajdziesz takiej samej oferty, w cenie niższej niż oferowana przez nas.
   Dzięki naszej akcji "Gwarancja Najniższej Ceny" każdy Klient, który w innym biurze podróży spotka się z identyczną i tańszą ofertą, i zawiadomi nas o tym, otrzyma zwrot różnicy cenowej obu ofert.

Regulamin:

Organizatorem akcji marketingowej "Gwarancja najniższej ceny" jest Biuro Podróży Świat Wakacji

  1. Przedmiotem akcji są oferty turystyczne sprzedawane za pośrednictwem portalu internetowego oraz w biurze stacjonarnym.  Warunki i ostateczna cena oferty muszą zostać każdorazowo pisemnie potwierdzone przez pracownika biura.
  2. Poprzez "Gwarancję Najniższej Ceny" gwarantujemy swoim klientom, że w żadnym innym biurze podróży działającym na terenie Polski nie znajdą takiej samej oferty, z takimi samymi warunkami podróży oraz świadczeniami po niższej cenie, pod warunkiem, że oferta:
  3. Klient, który po dokonaniu zakupu wycieczki turystycznej , znajdzie tego samego dnia identyczną ofertę, ale korzystniejszą cenowo, dostanie zwrot różnicy w cenie w stosunku do wcześniej zapłaconej kwoty.
  4. Jeżeli cena takiej samej oferty turystycznej w innym biurze wyrażona jest w EUR lub USD, to ze względu na możliwość wystąpienia różnic kursowych, stosuje się dla celów porównawczych średni kurs EUR (€) lub USD ($) Narodowego Banku Polskiego, obowiązujący w dniu zakupu oferty.
  5. Zwrot kwoty stanowiącej różnicę w cenie, zostanie dokonany przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia dowodu zaistnienia różnic w cenie.
  6. Za dowód zaistnienia różnicy w cenie uważa się zaświadczenie wystawione przez inne biuro podróży, zawierające jego dokładne dane adresowe, datę wystawienia i pieczątkę. Zaświadczenie musi potwierdzać, że usługa turystyczna cechująca się określonymi świadczeniami i warunkami ( patrz pkt. 2) w danym dniu po określonej cenie, jest rzeczywiście tańsza, niż oferta opłacona przez klienta tego samego dnia w Biurze Podróży Świat Wakacji.